Sorumluluk Sigortaları

Hukuki konularda işverenlerin sorumluğu oldukça yüksek. Sorumluluk Si-gortaları ise, iş yerinizde yaşanabilecek iş kazaları sonucunda siz işverenlerin, zor durumda kalmasının önünü keser. İşçi ya da işçi hak sahiplerince talep edilen tazminat talepleri, SGK tarafından açılabilecek davalardan doğabilecek tazminat tutarları Sorumluluk Sigortaları kapsamında güvence altına alınır.

Sorumluluk Sigortaları 4 ana başlıkta toplanır:

Güvenli çalışma ortamınızda yaşanabilecek istenmeyen iş kazalarına karşı tedbirinizi almalısınız. İşverenin Mali Sorumluluk Sigortası ile siz işverenlerin, tüm hukuki sorumluluğu güvence altına alınır. Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olan çalışanlarınızın karşılaşabilecekleri iş kazalarında tarafınıza açılabilecek tüm davalarda, işçi ve işçi hak sahiplerinin tazminat tutarları ödenir.

Mali müşavir, avukat, mühendis, mimar gibi serbest meslek sahipleri, mesleklerinin uygulanması sırasında, işlerini yürüttükleri 3. şahıslara sehven maddi manevi zarar verebilirler. Mesleki Sorumluluk Sigortası, meslek sahiplerinin yetersiz ya da hatalı işlem sonucunda karşı karşıya kalabilecekleri tüm zararları ve tazminat tutarını karşılar.

Mesleki faaliyetiniz sırasında, üçüncü şahıslara verilebilecek maddi manevi zararlara karşı sizi güvence altına alır. Hukuki açıdan doğabilecek tüm tazminat talepleri Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında karşılanır.

Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerin kullanılması ya da tüketilmesi sırasında 3. kişilere veya mallara verilebilecek herhangi bir zararı güvence altına alır. Hukuki açıdan bu konu dahilinde istenilen tüm tazminat tutarları Ürün Sorumluluk Sigortası kapsamında karşılanır.

Biz Sizi Arayalım.
Biz Sizi Arayalım.


Biz Sizi Arayalım.

Biz Sizi Arayalım.

Destek Talebi Oluşturun


Teklif Mi Almak İstiyorsunuz?