Merak Edilenler & Sık Sorulanlar

Trafik poliçesi yaptırmak zorunludur ve her yıl yenilenmelidir. Trafik sigortası olmayan araç trafiğe çıktığı takdirde ceza ödemek durumunda kalır. Kasko yaptırmak ise isteğe bağlıdır. Trafik poliçesi üçüncü şahıslara yani karşınızdakilere vereceğiniz zararları, kasko ise kendi aracınızda oluşan zararları kapsar.

Resmi satış sözleşmenizi hemen sigortanızı yaptırdığınız aracı kuruma göndererek kasko ve trafik poliçenizi iptal ettirmeniz gerekmektedir. Poliçe araç satıldıktan sonra noter tasdikli satış sözleşmesiyle iptal edilebilir ancak. Aracın eski sahibi olarak prim iadesi alma hakkınız da bulunuyor. Örneğin bir yıllık sigortasını ödediğiniz aracınızı bir yıl dolmadan elden çıkardığınızda sigorta şirketleri size kalan primlerinizi hesaplar ve iade eder. Bunun için sigorta şirketine noter onaylı belgenin üzerindeki tarihten itibaren 10 gün içerisinde başvuru yapılmalıdır.

 

Hırsızlıktan korunmanın en güvenli yollarından biri hırsızlık sigortasıdır. Hırsızlık sigortası sizi ve sizinle birlikte oturan ev sakinlerini ya da çalışanları kapsar. Hırsızlık eylemi esnasında kapı zorlanması, cam kırılması gibi oluşan tahribat da sigorta kapsamındadır. Ancak önemli bir ayrıntı; hırsızın yol açacağı yangın, infilak ve dahili su zararları sigorta kapsamı dışındadır.

Hırsızlık sigortası sözleşmesinde talebinize göre teminat dışında olan maddeleri eklemeniz mümkündür. Bunun için sigorta kapsamında olmasını istediğiniz malınızı ek sözleşme ile teminat altına alabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Tüm değerli eşyalarınızı bedelleri ile birlikte poliçede belirtmeniz gerekiyor. Aksi halde poliçe teminatı geçersiz olacaktır. Sigorta şirketleri bu teminatı sağlamak için belirli muhafaza koşulları talep edecektir. Uygulama koşulları ve detaylar için sigorta uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

 • Elektronik Eşyalar: Evinizde bulunan bilgisayar, televizyon, tablet, cep telefonu, ses sistemi, fotoğraf makinesi, video oynatıcısı, teleskop vb.
 • Kıyafet ve Halılar: Özellikle pahalı kürkler, ipek halılar, el dokuma özel halı ya da kilimler sigortanızın garantisi altına alınabilir.
 • Sanat Eserleri: Tablolar, heykeller, biblolar, mozaikler gibi sanat eseri olan tüm varlıklarınız.
 • Antikalar: Tüm antika eşyalarınız; koltuklar, masalar, tablolar, müzik aletleri, el yapımı ürünler vb.
 • Ziynet Eşyalarınız: Evinizde bulunan tüm mücevherleriniz, altınlarınız, değerli taşlarınız vb. hırsızlık sigortasıyla teminat altına alınabilir.
 • Standart Eşyalar: Evinizde bulunan özel bir değeri olmayan (sanatsal – özel – değerli eşya sınıfına girmeyen) mobilya, dekorasyon vb.
 • Üçüncü Şahıs Eşyaları: Size ya da yanınızda çalışanlara ait olmayan mallar; (belirli limitler ile)

ÖNEMLİ: Eşya bedelinizi belirlerken poliçe tarihindeki satın alma maliyetleri üzerinden bir hesaplama yapmanız gerekmektedir.

 • Sigortalanan değerlerin yakınında olan nehir, çay, dere ve kanalların taşması
 • Denizlerin kabarması (Her zaman olan gel git olaylarını kapsamaz)
 • Olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu rizikoyu dışarıdan istila eden suların doğrudan doğruya vereceği zararlar…

Sel veya su baskınlarından görülen zararı bildirmek için 5 iş günü süre vardır. Oluşan zararı telefon, fotoğraf makinesi, kamera gibi görüntü kaydedicilerle belgelemek de gerekmektedir. Ülkemizde sel ve su baskınına sıklıkla rastlanabilmektedir. Özellikle işiniz ve/veya eviniz sel bölgesinde ise doğal afet sigortalarına önem verilmelidir.

 • Bina içinde su depolarının, borularının temiz veya pis su tesisatının, kalorifer kazanının, radyatör ve borularının patlaması, taşması, kırılması, donması, sızması, tıkanması sonucu doğrudan oluşan zarar ve hasarlar.
 • Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu oluşan suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucu, binaya giren suların doğrudan oluşturduğu zararlar.
 • Don sonucu, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan zararlar, sigorta konusuna giren hasarlara neden olan tesisatın tamiri için duvar açma, kapama masrafları.
 • Kanalizasyon ve foseptik çukurlarından geri tepen pis suların oluşturduğu hasarlar.
 • Poliçelerde aşağıdaki muafiyetler ve/veya poliçede özel tanımlanmış muafiyetler düşüldükten sonraki rakamlar değerlendirilerek ödeme yapılır.

  Örnek olarak deprem, terör, sel veya su baskını için uygulanan muafiyetler aşağıda özetlenmiştir:

  1. Deprem hasarlarında:
  • Konutlarda: DASK kapsamı içindeki ve dışındaki tüm konutlarda.

  -Bina için: Bina sigorta bedelinin % 2’si (istendiğinde % 3, 4, 5, 10 oranları seçilebilir) (DASK’a tabi ise uygulanmaz)

  -Eşya için: Eşya sigorta bedelinin % 5’i (istendiğinde % 10 oranı seçilebilir)

   

  • İşyerlerinde:

  DASK kapsamı içindeki işyerlerinde:

  Bina için: Bina sigorta bedelinin % 2’si (istendiğinde % 3, 4, 5, 10 oranları seçilebilir)

   

  Muhteviyat için: Muhteviyat sigorta bedelinin % 80’i sigortacı üzerinde, % 20 ‘si sigortalı üzerinde kalmak şartıyla, sigortacının sorumluluğunda olan muhteviyat sigorta bedeli üzerinden % 2 oranında muafiyet, bina ve muhteviyat için ayrı ayrı uygulanır. (İstendiğinde % 80 / % 20 haricinde %40/ %60’a varan seçenekler de bulunmaktadır ve % 2 haricinde % 3, 4, 5, 10 oranları seçilebilir)

   

  DASK kapsamı dışındaki işyerlerinde:

  Bina ve Muhteviyat için: Bina ve muhteviyat sigorta bedellerinin % 80’i sigortacı üzerinde, % 20 ‘si sigortalı üzerinde kalmak şartıyla, sigortacının sorumluluğunda olan bina ve muhteviyat sigorta bedelleri üzerinden % 2 oranında muafiyet uygulanır. (İstendiğinde % 80 / % 20 haricinde % 40 / % 60’a varan seçenekler de bulunmaktadır ve % 2 haricinde % 3, 4, 5, 10 oranları seçilebilir)

   

  1. Kötü niyetli hareketler ve terör hasarlarında:

  Sivil rizikolarda ödenecek tazminatın 5’i oranında muafiyet uygulanmaktadır. Konut dışı, ticari ve sınai rizikolarda ise hasarın % 80’i sigortacı tarafından karşılanır, % 20 ‘i ise sigortalının üzerinde kalır. Ayrıca sigortacının üzerinde kalan bedel üzerinden % 2’i oranında muafiyet uygulanmaktadır.

   

  Sel veya su baskını hasarlarında

Sigorta konusu kapsamına giren varlıkların belirli kanun ve mevzuatlar baz alınarak yeni ikame ve/veya rayiç değerlerinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalardır. Sonrasında eksper tarafından bir rapor hazırlanır ve poliçeye “mutabakatlı kıymet esasına göre tanzim edilmiştir” ibaresi koyulur.

Bina, sabit tesisat, makineler, demirbaş, dekorasyon ve ev eşyaları gibi sigortalanacak değerler için (ticari mallar hariç) sigortacı ve sigortalının karşılıklı rızasıyla görevlendirilecek bilirkişilerce değer tespit edilir; bu değer üzerinden sözleşme yapılması durumunda mutabakatlı kıymet takdiri söz konusudur. Bu durumda, rapor tarihinden itibaren meydana gelecek hasarlarda, taraflarca bu değere itiraz olunamaz. Bu kıymet en çok 1 yıl için geçerlidir. Bu süre zarfında, çeşitli nedenlerle yeni değerlendirmeler yapmak da mümkündür.

Sigortalının, kendinden başka kimselere vereceği yangın zararlarının karşılanması için yapılan sigortaya, Yangın Mali Sorumluluk Sigortası denir. Üçüncü şahısların sigortalıdan isteyecekleri tazminat, bu sigorta ile temin edilebilir. Bu teminat için isteğe bağlı olarak grev, lokavt, halk hareketleri terör olayları, dahili su, duman, enkaz kaldırma masrafları gibi ek teminatlar yapılabilmektedir.

 • Kiracının Mal Sahibine Karşı Sorumluluğu: Sigortalı bir mala sahip olmadığı halde, o malı başkası hesabına elinde tutan kimse (kiracı) kendi kusuru ile malın yanması sonucu o malın sahibine ödemek zorunda kalacağı tazminat için bu sigortayı yaptırabilir. Ödenecek tazminat bina rayiç değeri ile sınırlıdır.
 • Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu: Kiralanan bina, mal sahibinin veya onun hareketinden sorumlu olduğu kimselerin dikkatsizliği, tedbirsizliği, bakım hatası veya binanın kendi kusurundan yanarsa, mal sahibi kiracının bu nedenle uğradığı zararları teminat altına almak üzere bu poliçeyi yaptırabilir. Ödenecek tazminat kiracının eşya ve emtiası toplam ile sınırlıdır.
 • Mal Sahibi veya Kiracının Komşularına Karşı Sorumluluğu: Gerek aynı binada gerekse bitişik veya civardaki komşulara yangın sirayeti nedeniyle verilecek zararlar sigorta ettirilebilir. Komşulara verilebilecek zarar miktarı önceden bilinmeyeceğinden bu tür rizikolar tahmini bir değer veya kendi bina ve içindeki emtia değeri ile sigorta ettirilebilir.

 

Konut ve/veya iş yerleriniz için yangın, yıldırım, infilak gibi sebepler ana teminat kapsamındadır. Dileyen kişi ek teminat maddeleri için talepte bulunabilir. Kira kaybı sigortası kira kontratı ve peşin ödenen kira makbuzunu talep etmektedir.

 • Kiracının Kira Kaybı: Herhangi bir yangın hasarında, hasardan sonra kaç aylık tamirat gerekiyorsa, o ayların kirası sigortalıya tazminat olarak ödenir. Sigorta bedeli peşin ödenmiş 1 yıllık kiralar toplamıdır.
 • Mal Sahibinin Kira Kaybı: Herhangi bir yangın vukuunda mal sahibi binayı kendi kullanıyorsa, kullanma hakkından; kiraya vermişse almakta olduğu kiradan mahrum kalacağından bunu teminat altına alabilir. Sigorta bedeli 1 yıllık kiralar toplamıdır.

 

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb) kâr kaybı sigortası karşılar. Sigorta hasarın meydana geldiği andan tüm hasarın tamamen ortadan kaldırıldığı ana kadarki bütün kar kayıplarını karşılamakla yükümlüdür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu sürenin poliçe üzerinde belirtilmiş olan azami teminat süresini aşmamasıdır. Sigorta bedeli, brüt kardır. (Brüt kar = Net + Tüm sabit masraflar)

-Yalnız ticari emtiaya uygulanabilir.

-Süresi 3 aydan kısa, 1 yıldan fazla olamaz.

-Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan primin % 40’ı peşin ödenmelidir.

-Peşin olarak alınmış olan prim, sigortacı için kazanılmış bir haktır. Bu primden iade yapılmaz.

-Abonman sigortalarında prim hesabı, günlük mevcutların aylık ortalaması üzerinden yapılır.

-Sigortalı günlük mal mevcudunu gösteren listeleri aylık olarak düzenler ve ay sonunu takiben sigortacıya teslim eder. (Stok bilgisinin sigortacıya iletilmediği durumlarda, sigorta şirketi primi poliçede yazılı azami mal mevcudu üzerinden hesaplayıp tahsil eder.)

-Abonman sigortalarında sigortacı mal mevcudunu tespitte sigortalının resmi muhasebe kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptir.

Abonman poliçesi yangın, hırsızlık gibi istenmeyen durumlarda uygulamaya konulan özel bir poliçe çeşididir. Abonman poliçeleri daimi hareket gösteren ticari mal (emtia) için yapılır. Sigorta bedeli devamlı değişen yerler için sabit bedelli sigortalara uygulanan esaslar tatbik edilirse, sigortacı taşımadığı riziko için de prim almış olur. Bu durum dikkate alınarak mal mevcudu çok değişen yerlerin prim kaybına uğramaksızın sigortalanması sağlanabilir. Abonman sistemine göre sigortalı, sigorta konusu yerde bulunabilecek en yüksek kıymeti sigortacıya bildirir. Bu miktar sigortacının azami sorumluluğunu oluşturur.

 • Poliçenin iptali ve satın alınan kişi adına tekrar yaptırılması ve bu durumun 15 gün içerisinde sigortacıya bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Biz Sizi Arayalım.
Biz Sizi Arayalım.


Biz Sizi Arayalım.

Biz Sizi Arayalım.

Destek Talebi Oluşturun


Teklif Mi Almak İstiyorsunuz?