Sağlık & Sık Sorulanlar

Doktor, ilaç, tahlil, röntgen, MR, tomografi, sintografi, koruyucu hekimlik, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları gibi masrafların karşılandığı teminattır. Sağlık sigortası poliçelerinde belirtilmiş olan özel ve genel şartlar doğrultusunda yatarak tedavinin kullanılmadığı durumlarda devreye girer. Ayakta tedavide sigorta sahibi masraflarının bir kısmını “katılım ücreti” olarak ödemekle yükümlüdür. Bu oran sigorta şirketleriyle yapılan anlaşmaya göre değişkenlik gösterir. Sağlık sigortaları kapsamında ayakta tedavi teminatı mutlaka yatarak tedavi teminatları birlikte alınmaktadır.

Sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, özellikli tıbbi malzemeler (ameliyat sırasında kullanılan tıbbi malzemeler), koroner anjiografi giderleri, ile sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar.
ÖNEMLİ: Sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak teminatının tek başına alınma ve kullanılma imkanı bulunurken, ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamamaktadır.

Özel sağlık sigortalarında sigorta şirketleri farklı bekleme süreleri uygulayarak ve risk kabul değerlendirmesi yaparak sigortalılarına “Ömür boyunca özel sağlık sigortasının yenileneceği garantisini” (ÖBYG) verebilmektedir, yaş aralığı ise 18-65’tir. 2013 yılından bu yana yürürlükte olan Ömür Boyu Yenileme Garantisi ile sigortalıların yenileme garantisi hakkı kazandıktan sonra ortaya çıkan hastalıkları kapsam dışı bırakılamıyor ve söz konusu hastalıklar için hastalık ek primi alınamıyor. Eski uygulamada Ömür Boyu Yenileme Garantisi almış olsanız bile ağır bir hastalık geçirdiğinizde sigorta şirketi priminizi yükseltebiliyor ya da fazla kullanım sebebiyle ek prim talep edebiliyordu. Bu yüzden çok önemli bir haktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında

Hayır, mevcutta geçerli olan özel sağlık sigorta poliçenizde kazandığınız haklarınız bu poliçeye devrolmamaktadır.

SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes poliçe yaptırabilir.

Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

Poliçe özel şartlarına istinaden, poliçe kapsamında olan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 12 TL dışında bir ödeme alınmaz.

 

Hayır. Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksızın SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes bu poliçeyi satın alabilir ve poliçe vadesi boyunca poliçe teminatlarından yararlanabilir.

Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışındadır.

SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, bu poliçede bekleme süresi yoktur.

Hayır, ilaç teminatı bu poliçede bulunmamaktadır.

Hayır, diş tedavileri poliçe kapsamı dışındadır.

Hayır, poliçeniz kapsamında gözlük alınmamaktadır.

Hayır, poliçe sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir

Poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartınızla peşin ya da 9 eşit taksit şeklinde ödeme yapabilirsiniz. Peşin ödemelerde herhangi bir indirim yoktur.

Poliçenizi istediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz. Poliçeniz gün hesabı üzerinden iptal edilir, yani poliçe başlangıç tarihinizden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak prim iade tutarınız belirlenir.

Biz Sizi Arayalım.
Biz Sizi Arayalım.


Biz Sizi Arayalım.

Biz Sizi Arayalım.

Destek Talebi Oluşturun


Teklif Mi Almak İstiyorsunuz?