Abonman Poliçe Uygulaması Neleri Kapsar?

-Yalnız ticari emtiaya uygulanabilir.

-Süresi 3 aydan kısa, 1 yıldan fazla olamaz.

-Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan primin % 40’ı peşin ödenmelidir.

-Peşin olarak alınmış olan prim, sigortacı için kazanılmış bir haktır. Bu primden iade yapılmaz.

-Abonman sigortalarında prim hesabı, günlük mevcutların aylık ortalaması üzerinden yapılır.

-Sigortalı günlük mal mevcudunu gösteren listeleri aylık olarak düzenler ve ay sonunu takiben sigortacıya teslim eder. (Stok bilgisinin sigortacıya iletilmediği durumlarda, sigorta şirketi primi poliçede yazılı azami mal mevcudu üzerinden hesaplayıp tahsil eder.)

-Abonman sigortalarında sigortacı mal mevcudunu tespitte sigortalının resmi muhasebe kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptir.

Biz Sizi Arayalım.
Biz Sizi Arayalım.


Biz Sizi Arayalım.

Biz Sizi Arayalım.

Destek Talebi Oluşturun


Teklif Mi Almak İstiyorsunuz?